top of page

הדשבורד המתעדכן של פורום 31

בואו נדבר במספרים: כדי להגיע ל-31 ראשות רשויות צריך להיות עם היד על הדופק.
כמה מועמדות יש? כמה זה ביחס לבחירות הקודמות? מוזמנות ומוזמנים להתעדכן

עדכון אחרון: 25 בספטמבר 2023

מועמדות - השוואה ל-2018

עכשיו זה רשמי יותר מועמדות.png
מועמדות ביותר רשויות.JPG
קפיצה במספר הרשויות עם יותר ממועמדת אחת.JPG

נתונים נוספים:
68% מהמועמדות מתמודדות ברשות בה מעולם לא כיהנה אישה (סה"כ 49 רשויות). 

34% מהמועמדות מתמודדות בצפון ובדרום

16 מועמדות (19%) הן מהצפון - שם כיום אין אף אישה  המכהנת בתפקיד.
13 מועמדות (15%) הן מהדרום - שם כיום יש אישה אחת מכהנת.

סוגי רשויות:
ערים: 37 מועמדות (44%) ב-30 ערים 
מועצות מקומיות: 23 מועמדות (27%) ב-20 מועצות מקומיות 
מועצות אזוריות: 25 מועמדות (29%) ב-20 מועצות אזוריות 

עוד במועצות האזוריות:
בחתך ארצי: ב-3 המועצות האזוריות הגדולות בישראל* ישנה מועמדת אישה. 
בחתך אזורי: כיום מכהנות ראשות רשויות ב-3 המועצות האזוריות הגדולות במרכז
בנוסף מועמדות ב-2 המועצות האזוריות הגדולות בצפון
וב-3 המועצות האזוריות הגדולות בדרום**.

* בתחומי הקו הירוק
** מבין המועצות היהודיות

מפת התקווה - רשויות שיש בהן מועמדת אישה

מפת התקווה מעודכן 25.9.JPG

רשימת היישובים: 

ישובים 2 מעודכן 25.9.JPG
ישובים 1 מעודכן 25.9.JPG
bottom of page