top of page

תרומה לפורום שלושים ואחת

יוזמה א-מפלגתית בשותפות ראשות הרשויות להכפלת מספר הנשים בראש רשויות מקומיות בישראל

היוזמה נעשית כולה בהתנדבות ומבוססת על תרומות.

יש לנו תכניות גדולות, וכל תרומה להמשך הפעילות תבורך מאוד!

פרטים ליצירת קשר:

הפרטים נקלטו. תודה רבה

לתשלום והשלמת התרומה

** קבלות על התרומה יתקבלו מעמותת "מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה" (ע"ר 580618882) בה מתנהלת היוזמה

bottom of page